FDF Kragelund
Generér PDF fil:
Stående Liggende

Samværsregler

I FDF Kragelund er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen - både børn, unge og voksne imellem. Vi passer på børn og unge og taler om måden, vi er sammen på. Det gør vi for at sikre, at børn, unge og voksne hos os er en del af et trygt miljø, hvor rammer for gode og sunde relationer er til stede. Det trygge miljø skabes i et lederfællesskab, hvor vi har åbenhed, samtaler og refleksioner over, hvordan vi er bedst sammen. Derfor taler vi en gang om året om det, som danner grundlaget for vores kultur og samværsformer.

Som leder i FDF Kragelund er man et forbillede for børn og unge

I FDF Kragelund er alle voksne rollemodeller for børn og unge. Vi ved, at børn og unge ser op til lederne, og derfor tilstræber vi en opførsel, som er forbilledlig. Dette gælder både i hverdagen såvel som på de sociale medier. Vi møder børn og unge i øjenhøjde og med respekt, og vi ved, at den voksne hverken er mere eller bedre end barnet/den unge. Vi bestræber, at det er en leder af begge køn ved hver klasse.

Bade- og toiletforhold

Vi værner om og respekterer, ved bade- og toiletforhold, medlemmernes blufærdighed. Vi tilstræber så vidt muligt, at der er adskilte toiletforhold til drenge og piger. Er dette ikke muligt grundet de fysiske lokaliteter, finder vi løsninger, som tilgodeser alle. Ledere bader ikke sammen med børn af det modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med børn af samme køn, hvis der er mere end én leder til stede.

Særlige situationer

I særlige situationer, som kræver, at den voksne er tæt på barnet, er der altid to voksne til stede. Dette kan f.eks være, at hvis barnet skal have fjernet en tæge på et intimt sted.

Soveforhold

I overnatningssituationer tilstræber vi, at børn og unge indkvarteres efter biologisk køn. Kan dette ikke lade sig gøre, sikrer lederen i samråd med andre ledere og/eller kredslederen, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle. I udgangspunktet sover lederne ikke sammen med børnene.

Sprog

I FDF Kragelund bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden. Dette gælder både børn imellem, leder/voksen til barn/ung og leder til leder.

Fremtoning

Vi er stolte af at være FDF’ere, derfor har vi forbundsskjorten på, i alle sammenhænge hvor det giver mening. Vi går desuden altid anstændigt klædt.

Sociale medier

Kommunikation mellem FDF Kragelund og forældre/børn på sociale medier foregår gennem kredsens officielle kanaler. Kontakt med kredsens medlemmer på de sociale medier må kun etableres af barnet/den unge. Accepteres kontakten af lederen, vedkender denne sig at være FDF-leder også uden for FDF-aktiviteter og forventes derved også at være en rollemodel for gode og sunde relationer på de sociale medier. Når vi poster billeder, sikrer vi, at billederne ikke kompromitterer de fotograferede.

Rygning og rusmidler

Som leder i FDF Kragelund er man et forbillede for børn og unge. I FDF Kragelund indtager vi derfor ikke rusmidler og alkohol, når vi er sammen med børn og unge under 18 år.
Rygning og dampning foregår på særligt udpegede og ikke synlige steder og ikke sammen med børn og unge.

Konflikter

Vi løser konflikter hurtigst muligt mellem de implicerede. Kan dette ikke lade sig gøre, involverer vi kredslederen/kredsledelsen eller kredsbestyrelsen. Ved uoverensstemmelse mellem disse parter kan landsforbundet kontaktes.

Senest opdateret: 01-12-2021

 

Du er ikke logget ind - Log ind
Shortlink til denne side
FDF mini logo

Beskeder vises her